Vải áo phông

1. Bảng mầu Vải áo phông thun cotton 100% , thun cotton 65/35,  Vải áo phông thun PE :

 

 

 

 

 

2. Bảng mầu Vải áo phông thun cá sấu :

 

 

 

 

 

3. Bảng mầu Vải áo phông thun mè : 

 

 

4. Bảng mầu Vải áo phông thun lạnh :

 

5. Bảng mầu Vải áo phông thun Poly Thái :