Vải Đồng Phục Công Sở

 

I. Bảng Mầu Vải May Bộ Đồ Vest 

 

 

 

 

 

 

II. Bảng Mầu Vải Áo Somi 

1. Bảng màu Vải somi Kate Mỹ:

                                                            

                                       

    

                                            

                                         

                                             

                                         

                                             

                                        

2. Bảng màu Vải somi Kate Ý:

                                             

                                        

 

3. Bảng màu Vải LINEN:

                                        

 

4. Bảng màu Vải somi cao cấp Kate BamBo: